Ett utbildningsmaterial för förskolanFamiljer ser ut på olika sätt och barn lever i en mängd olika familjekonstellationer. Hur gör vi för att alla barn och familjer ska känna sig välkomna, sedda och inkluderade? På vilket sätt arbetar vi med frågor som rör normer och värderingar i förskolans verksamhet?

Projektet “Barn i regnbågsfamiljer”

I samarbete med Vardagens Dramatik, BRIS, Nacka kommun, Lärarförbundet, Kommunal och Skolverket har RFSL drivit arvsfondsprojektet “Barn i regnbågsfamiljer – Ett interaktivt utbildningsmaterial för förskolan”. Projektet pågick mellan nov 2009 -dec 2012.

Bakgrunden till projektet är att det finns ett behov av material och metoder för att stödja förskolepersonal i sitt arbete med barnen i förskolan. Alla barn förtjänar att bli sedda och bekräftade i förskolan, oavsett hur familjen ser ut. Därför producerade vi det här materialet, som består av en film och ett studiematerial riktat till förskolepersonal, samt en saga riktad till barn i förskolan. Inom projektets ram genomfördes även ett 20-tal seminarier/utbildningar med fokus på förskolans verksamhet.

Utbildningsmaterialet som riktar sig till personalen består av en box ”Så kan det vara” som innehåller:

  • En DVD med spelfilmen ”Så kan det vara”, intervjuer med personer berörda av ämnet samt studiematerial f med bland annat förslag på hur materialet kan användas, fakta och råd kring ämnet.
  • En CD med sagan ”Junior börjar skolan” av Anette Skåhlberg.
  • Boken ”Barn i regnbågsfamiljer” av Karolina Schubert som kan användas både som informationsmaterial och som sagobok, med tips både för stora och små.

Utbildningsmaterialet som riktar sig till barn i förskoleåldern (3-6 år), innehåller:

  • En dvd med filmen ”Kevin vill ha ett husdjur” som handlar om en regnbågfamilj, även om fokus inte ligger på familjen utan på att Kevin vill ha ett djur.
  • Ett studiematerial med bland annat förslag på hur materialet kan användas, fakta och råd kring ämnet.
  • Bilder på olika personer från filmen som kan användas som pedagogiskt verktyg på förskolan.

Materialet har varit mycket efterfrågat och de 2000 ex vi tryckte upp i början av projektet är slut. Kommunal och Lärarförbundet kommer troligen att göra ett nytryck av boxen ”Så kan det vara” som sedan ska kunna beställas till självkostnadspris. Detta är ännu inte färdigt men vi kommer lägga upp information här om hur ni kan beställa materialet när det finns tillgängligt.

Aktiviteter inom projektet Barn i regnbågsfamiljer

Vi har spridit materialet genom seminarium och workshops som arrangeras runt om i landet. Målgruppen var förskolepersonal men också ansvariga kommunala politiker och tjänstemän. Utbildningsdagarna samordnades och genomfördes av RFSL. Under utbildningarna introducerade vi materialet och gav förslag på hur det kunde användas ute i förskolorna för att diskutera normer i den egna verksamheten. Vi varvade fakta om regnbågsfamiljer och hbt-frågor, med praktiska tips, övningar och diskussioner kring normer och värderingar samt vilka konsekvenser det får för barn och vuxna

Workshops

Fördjupningsworkshops har hållits med förskolepersonal från ett par förskolor, för att diskutera filmerna och olika övningar och metoder. Dessa workshops har haft fokus på vad den specifika enheten/verksamheten kan göra. Det har varit mindre grupper och alla arbetar i samma verksamhet. Diskussionerna har då kunnat bli mer konkreta och man har kommit in på vad som kan göras rent konkret för att alla barn och familjer ska bli sedda och bekräftade på samma villkor. Exempelvis har vi diskuterat utveckling av befintliga styrdokument och handlingsplaner, översyn av material eller bilder, situationer/händelser som uppstått i verksamheten.

Under 2012 har Munkebergs förskola i Luleå, Ur och Skurs förskola Utsikten, Södertäljes förskolor, Smista förskolor haft fördjupningsworkshops kring utbildningsmaterialet.

2011 genomfördes workshops med personalen från Finnboda förskola, Marievik förskola, Täppans förskola på Södermalm.

Seminarier

Under 2012 och 2011 hölls ca 25 seminarier runt om i landet. Målgruppen var skolledare, förskolechefer och förskolepersonal samt lärare och studenter på lärarhögskolor, men också ansvariga kommunala politiker och tjänstemän. Utifrån filmen diskuterades hur förskolepersonal kan utmana normer och praktiska tips på hur antagna mönster kring kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning i förskolan kan luckras upp. Vi tog också upp frågor om omgivningens bemötande av regnbågsfamiljer och alla barns rätt att känna sig delaktiga, inkluderade och bekräftade oavsett livssituation.
Under seminarierna diskuterades:

  • Hur normer reproduceras och hur de kan utmanas.
  • Metoder för att ta upp och diskutera frågor kring allas lika värde i förskolan.
  • Hur förskolan kan arbeta med värderingar och attityder för att motverka kränkningar eller diskriminering. Hur områden som rör, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning och homofobi kan behandlas i förskolan.

Efter seminariet delades materialet ut till respektive förskola för vidare diskussioner och övningar i personalgruppen och tillsammans med barnen.

Utbildningsinsatserna har varit väldigt uppskattade och deltagarna har uttryckt att de fått nya perspektiv och fler metoder som de kommer kunna tillämpa och utveckla i verksamheten. Deltagarna har också uttryckt att det varit värdefullt att få ta del av erfarenheter som gjorts på andra förskolor för att få nya perspektiv och alternativa lösningar på eventuella problem som finns inom den egna verksamheten.

Utav de 1047 utvärderingar som fylldes i utav deltagare efter utbildningarna har 1030 av dem svarat ja på frågan om de skulle rekommendera utbildningen till andra, vilket utgör 98,4%. Detta tyder på att utbildningen var välbehövd, gav något nytt och höll fokus på ämnen som var av intresse för deltagarna.

De kommuner/orter som under 2012 genomfört seminarium är:

Laholm, Lundby I Göteborg, Mälardalens högskola i Västerås, Faluns kommun, Högskolan i Falun, Halmstad, Fagersta, Jönköping, Örnsköldsvik, Gävle, Leksand, Klippan, Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna under bemötandedagarna.

…och 2011:

Falköping, Nacka kommun, Kristianstad, Svedala, Kungälv, Friluftsfrämjandets ”I Ur och Skur”-förskolor, Södermalms sdf i Stockholm, Ystad, Markaryd, Gnesta, Kommunal för barnskötare.

Övriga aktiviteter

Utöver seminarieserien har vi informerat om projektet i ett flertal andra sammanhang, som festivaler och mässor under 2011-2012. Projektet deltog under 2012 på: konferens om psykisk ohälsa hos barn och unga i Stockholm, konferensen ”Inspiration och guldkorn” för förskola och grundskola i Örebro, Hbtq-festivalen i GBG, Stockholm Pride. 2011 deltog projektet i följande sammanhang. Skolriksdagen, Storulvån fjällstation, Hbtq-festivalen i Göteborg, Stockholm Pride, Symposium “en rosa pedagogik” på Stockholms universitet, presentation för lärarförbundets HBT-nätverk i Stockholms län, Uppsala Pride, Skolforum 2011 i Stockholm.

Länkar

Artikel om projektets seminarium under Stockholm Pride 2011

Klipp från filmen Så kan det vara

Om projektet på Arvsfondens projektrum